Ifjú Fizikus versenyszabályzat

1. A verseny meghirdetője és céljai

1.1. Az Ifjú Fizikus tehetséggondozó fizikaversenyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Komárom-Esztergom megyei csoportja szervezi a megyében tanuló 7. és 8. osztályos diákok számára.

A versenynek nevezési díja nincs.

A verseny szakmai munkaközössége:

Eötvös József Gimnázium, Tata
Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom
Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola
Kőkúti Általános Iskola, Tata

1.2. Célunk, hogy

– a tanulók figyelmét a fizikára irányítsuk már a tantárggyal való ismerkedés kezdetén
– fejlesszük a szövegértéshez, problémamegoldáshoz kapcsolódó kompetenciákat
– érdekes és értékes témakörökben internetes kutatásra ösztönözzünk
– segítsük a tehetségek, a jó versenyzők felismerését, kiválasztását
– fejlesszük a kísérletek megtervezésének és elvégzésének képességét
– lehetőséget adjunk a megyei fizikatanárok személyes találkozására, eszmecseréjére.

1.3. Az aktuális versenyt a tanév szeptemberében hirdetjük meg.

A közzétett versenynaptárban rögzített határidők betartását minden szereplőtől kérjük és elvárjuk. A beküldési határidő a postára adás dátumát jelenti.

2. A verseny fordulói

A verseny a 7. és a 8. osztályos kategóriában is négy fordulós.

2.1. Az első három forduló írásbeli feladatait a tanulók otthon oldják meg. A feladatok a verseny honlapjáról tölthetők le (elft-kem.hu).

A határidőre elkészült megoldásokat az iskola minden versenyzője az iskolai kapcsolattartó tanárnak adja át, aki azokat egy borítékban postai úton továbbítja a kijelölt javító tanárnak.

A dolgozatokkal kapcsolatos tudnivalók:

  • A feladatlapok mindig hat feladatot tartalmaznak. Az első, az ötödik és a hatodik minden versenyzőnek szól. Ezek jelenségértelmezést, kísérletezést és tudománytörténeti kutatást várnak el.
  • A második, a harmadik és a negyedik számításos feladat közül a 7. osztályosoknak egyet, a 8. osztályosoknak kettőt kell megoldaniuk. Ezek a feladatok azonos pontszámúak, és plusz feladat megoldásáért nem adunk pontot.
  • A megoldásokat kézzel kell leírni. A lap (esetleg lapok) felső szélén szerepeljen a tanuló neve, osztálya, iskolája.

2.2. A versenyre előzetesen nem kell jelentkezni, de kérjük, hogy a kapcsolattartó kolléga az első forduló megoldásainak postára adásakor a kitöltött Excel nevezési lapot online küldje el a zsűri elnökének: slezsakzs@gmail.com .

A verseny állásáról minden forduló után tájékoztatást adunk a honlapon.

2.3. A verseny döntőjébe mindkét kategóriából az első 20-20 tanulót hívjuk meg.

A döntő írásbeli feladatlapja számításos és fizikatörténeti feladatokat tartalmaz.
A dolgozat beadása után mindkét kategóriában mérési feladatot kapnak a versenyzők: a feladat értelmezése és a mérés megtervezése után a rendelkezésre álló eszközökkel elvégzik a mérést és válaszolnak a kérdésekre.
A döntő helyszíne a tatai Eötvös József Gimnázium és az Eötvös-labor.
Amíg a versenyzők dolgoznak, a kísérőtanár kollégákat a fizika szaktanterembe invitáljuk egy rövid szakmai beszélgetésre.
A dolgozatok és a mérési jegyzőkönyvek értékelésében lehetőséget adunk a kísérő kollégák aktív közreműködésére, hogy ezzel további tehetséggondozó munkájukban hasznosítható értékes tapasztalatokat szerezhessenek.

Az eredményhirdetésre várakozó diákoknak kísérletbemutatót tartunk.

3. A verseny díjazása

A verseny végeredménye a döntőben szerzett pontok alapján alakul ki.

A döntőbe jutott tanulók emléklapot kapnak és egy későbbi időpontban közös jutalomprogramban vehetnek részt.
A kategóriák első hat helyezettjét oklevéllel, az első három helyen végzett tanulót ezen kívül tárgyjutalommal is díjazzuk.
Oklevelet állítunk ki a helyezést elérő diákok iskolái nevére is.

4. A szervezők elérhetősége

Slezsák Zsolt  slezsakzs@gmail.com 06704137012

Dr. Szeidemann Ákos szeidiak@gmail.com 06203176447

Sikeres felkészítést és versenyzést kívánunk!

Comments are closed.